ID PART NO. Item NO. Name Chinese Name Image Description QTY(pcs/set)
1 PMZ50-19-K-001 PMZ50-19-K-001 MAIN WIRE 导线总成 1
2 PMZ50-19-K-002 PMZ50-19-K-002 HORN 喇叭 1
3 PMZ50-19-K-003 PMZ50-19-K-003 HOLDER,BATTERY 电池盒 1
4 PMZ50-19-K-004 PMZ50-19-K-004 front shield install frame 前罩安装支架 1
5 PMZ50-19-K-005 PMZ50-19-K-005 front turning lh 前左转向灯 1
6 PMZ50-19-K-006 PMZ50-19-K-006 front turning rh 前右转向灯 1
7 PMZ50-19-K-007 PMZ50-19-K-007 REGULATOR 稳压器 1
9 PMZ50-19-K-008 PMZ50-19-K-008 IGNITION COIL 高压泵 1
10 PMZ50-19-K-009 PMZ50-19-K-009 STARTER RELAY 启动继电器 1
11 PMZ50-19-K-010 PMZ50-19-K-010 SWITCH ASSY,IGNITION 电锁 1
12 PMZ50-19-K-011 PMZ50-19-K-011 RELAY ASSY,TUNSIGNAL 闪光器 1
13 PMZ50-19-K-012 PMZ50-19-K-012 CDI 点火器 1
14 PMZ50-19-K-013 PMZ50-19-K-013 speed senser 速度计齿轮箱 1
15 PMZ50-19-K-014 PMZ50-19-K-014 key 钥匙 1
17 PMZ50-19-K-015 PMZ50-19-K-015 fuel tank cover 油箱盖 1