ID PART NO. Item NO. Name Chinese Name Image Description QTY(pcs/set)
1 PMZ50-19-R-001 PMZ50-19-R-001 buttery 蓄电池 1
2 PMZ50-19-R-002 PMZ50-19-R-002 rear mirror LH 后视镜左 1
3 PMZ50-19-R-003 PMZ50-19-R-003 rear mirror RH 后视镜右 1
4 PMZ50-19-R-004 PMZ50-19-R-004 electrolyte 电解液 1
5 PMZ50-19-R-005 PMZ50-19-R-005 climbing belt 攀带 1
6 PMZ50-19-R-006 PMZ50-19-R-006 tool 工具1 1
7 PMZ50-19-R-007 PMZ50-19-R-007 tool 工具2 1
8 PMZ50-19-R-008 PMZ50-19-R-008 tool 工具3 1
9 PMZ50-19-R-009 PMZ50-19-R-009 tool 工具4 1
10 PMZ50-19-R-010 PMZ50-19-R-010 steering stem cover 下联板罩 1