ID PART NO. Item NO. Name Chinese Name Image Description QTY(pcs/set)
1 PMZ50-M1-B-001 ZH-M1-2-01 Web 腹板 1
2 PMZ50-M1-B-002 ZH-M1-2-02 Battery Frame 电池盒 1
3 PMZ50-M1-B-003 ZH-M1-2-03 Rear Fender 后挡泥板 1
4 PMZ50-M1-B-004 ZH-M1-2-04 Rear Fender Bottem Cover 后挡泥板下罩 1
5 PMZ50-M1-B-005 ZH-M1-2-05 Tair Cover 尾盖 1
6 PMZ50-M1-B-006 ZH-M1-2-06 Inner Cover for Fuel Tank 油箱内罩 1
7 PMZ50-M1-B-007 ZH-M1-2-07 Front Cover 前罩 1
8 PMZ50-M1-B-008 ZH-M1-2-08 Top Cover for Fuel Tank 油箱上罩 1
9 PMZ50-M1-B-009 ZH-M1-2-09 Front Shield 前护罩 2
10 PMZ50-M1-B-010 ZH-M1-2-10 Side Cover Stand 侧板支架 2
11 PMZ50-M1-B-011 ZH-M1-2-11 Lock Bracket 车锁支架 1
12 PMZ50-M1-B-012 ZH-M1-2-12 Lock Holder 车锁固定件 2