ID PART NO. Item NO. Name Chinese Name Image Description QTY(pcs/set)
1 PMZ50-M1-J-001 ZH-M1-10-01 Seat 座椅 1
2 PMZ50-M1-J-002 ZH-M1-10-02 Seat Lock 座椅锁 1
3 PMZ50-M1-J-003 ZH-M1-10-03 Seat Lock Latch 座椅锁闩 1
4 PMZ50-M1-J-004 ZH-M1-10-04 Seat Lock Wire 座椅锁线 1
5 PMZ50-M1-J-005 ZH-M1-10-05 Battery Box 电池 1
6 PMZ50-M1-J-006 ZH-M1-10-06 Battery Liquid 电池液 1
7 PMZ50-M1-J-007 ZH-M1-10-07 Rearview Mirror 后视镜 1
8 PMZ50-M1-J-008 ZH-M1-10-08 Rearview Mirror Screw 后视镜固定螺丝 1